Els diferents departaments d'una empresa.


Normalment, dins d'una empresa, hi ha moltes feines a fer; feines que sovint tenen característiques diferents: fabricació del producte, control de qualitat, venda i distribució del producte, màrqueting i publicitat, manteniment, comptabilitat, gestió del personal, direcció i organització, servei de postvenda, neteja...
Cadascuna d'aquestes feines les realitza una secció de l'empresa que s'anomena “departament”.
No totes les empreses tenen el mateix nombre de departaments; si l'empresa és petita, és probable que un mateix departament realitzi diferents tasques; o que alguna de les tasques la realitzi una empresa diferent, a la qual se li paga (per exemple una empresa de neteja). 
Segons quin sigui el producte que ofereix una empresa, alguns departaments pot ser que no hi siguin. Si l'empresa, a més, en comptes de oferir béns, ofereix serveis (agència de viatges, escola, botiga...), alguns departaments, com el de fabricació, no hi seran; i probablement el negoci tindrà una estructura molt més senzilla.
Nosaltres, per a fer-nos una idea, estudiarem els departaments d'una empresa gran, productora de béns de consum.
Anem a veure, per tant, les diferents seccions que hi poden haver dins d'una empresa d'aquestes característiques.
A la imatge de dalt, pots veure un esquema de les diferents seccions que hi pot haver en una empresa gran de les més habituals (una empresa que fabrica algun bé de consum determinat):Ara veurem una mica més a poc a poc què és el que fan cadascun d'aquests departaments.


DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ: el seu objectiu és aconseguir que el producte sigui fabricat ( inclou dins d'ell les seccions de “Fabricació” “Manteniment” “Oficina tècnica” i “Recerca i desenvolupament”)

Fabricació: S'encarrega directament de la fabricació del producte. Mitjançant les màquines adequades, es transformen els materials, o matèries primeres, es munten les peces, s'envasen, si cal, i s'obtenen productes llestos per a la venda.

Manteniment: Consisteix a reparar qualsevol avaria que pugui sorgir a les màquines o instal·lacions de l'empresa (electricitat, aigua, gas, aire condicionat, ventilació, telèfon...), així com a renovar els elements que s'espatllin o que necessitin una substitució. Les empreses que no tenen aquesta secció han de pagar els serveis d'alguna empresa externa que els faci el manteniment.

Oficina Tècnica: Està formada per un equip d'enginyers que treballen plegats per a realitzar els estudis, projectes, plànols... necessaris per a la fabricació d'un producte. Aquest equip d'enginyers decideix tots els detalls del procés de fabricació: materials, mètodes, màquines, dimensions, temps... per tal d'aconseguir un producte de qualitat que respongui al que desitja l'equip directiu de l'empresa, que és el departament que fa l'encàrrec del producte a l'oficina tècnica.

Recerca i Desenvolupament: Segons com sigui de gran l'empresa, la tasca d'aquesta secció pot ser realitzada per la mateixa oficina tècnica, o bé ser duta a terme per un equip d'enginyers independent.
L'objectiu d'aquesta secció (allò que té encomanat fer) és cercar, de manera constant, millores en qualsevol de les fases del procés de producció; així com millores en el mateix producte, en el seu disseny, en els seus materials, per tal de fer-lo més competitiu, augmentar si es pot els beneficis, i ajustar-lo a les normatives (de seguretat, ecològiques...) i a les noves tecnologies que es desenvolupen.
Fer més competitiu el producte de la nostra empresa vol dir aconseguir que els compradors decideixin comprar el producte que fabrica la nostra empresa i no un altre de similar fabricat per la competència. Per aconseguir això cal que el nostre producte tingui qualitat, sigui atractiu, i sobretot, que tingui un preu que sigui considerat bo tenint en compte la qualitat que oferim.


DEPARTAMENT DE PERSONAL

En aquest departament de l'empresa, hi treballen les persones que es dediquen a gestionar les nòmines, la selecció i les contractacions de nous treballadors, els acomiadaments, les vacances, les baixes per malaltia... Aquest departament només existeix a les empreses molt grans; les empreses que no tenen aquest departament realitzen aquestes funcions a través del departament de comptabilitat, o de la mateixa directiva de l'empresa.

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT

Està format per economistes o comptables que gestionen la comptabilitat de l'empresa. La comptabilitat és un registre de les entrades de diners, les sortides de diners, els pagaments, les compres, el que es deu, el que li deuen a l'empresa... Cal saber en tot moment l'estat econòmic de l'empresa, si es guanyen diners, si se'n perden, quins impostos s'han de pagar, quan s'han de pagar, etc.

De moment, per avui n'hi ha prou; el proper dia veurem què fan la resta de departaments. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ranktrackr.net